Stan bezpieczeństwa - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan bezpieczeństwa

 

ZATWIERDZAM
 
 
 
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SZCZECINIE
 
 
 
INFORMACJA
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA
i PORZĄDKU PUBLICZNEGO
w SZCZECINIE
w 2008 ROKU
 
 
 
 
 
SZCZECIN 2009
 
Informacje ogólne
 
 
Komenda Miejska Policji w Szczecinie została utworzona                       1 stycznia 1999 roku. Swoim zakresem działania obejmuje obecnie całe miasto Szczecin w jego granicach administracyjnych.
 
Od chwili powstania struktura jednostki była systematycznie analizowana i dostosowywana do występujących potrzeb.
 
         Aktualnie w Szczecinie funkcjonuje pięć Komisariatów Policji podległych Komendantowi Miejskiemu, tj.:
 
- KP Szczecin Śródmieście
- KP Szczecin Niebuszewo
- KP Szczecin Pogodno
- KP Szczecin Nad Odrą
- KP Szczecin Dąbie
 
Ponadto w samej Komendzie Miejskiej funkcjonują n/w sekcje:
 
- Sekcja Prewencji,
- Sekcja Dochodzeniowo-Śledcza,
- Sekcja Kryminalna,
- Sekcja dw. z Przestępczością Gospodarczą,
- Sekcja Kadr i Szkolenia,
- Wydział Sztab Policji,
- Sekcja Techniki Kryminalistycznej,
- Sekcja Administracyjno – Gospodarcza,
- Sekcja Ruchu Drogowego.
 
         W 2008r Komenda Miejska Policji w Szczecinie posiadała 1168 etatów, z czego:
 
- 231 etatów w ogniwach patrolowo-interwencyjnych;
- 95 etatów dzielnicowych;
- 30 etatów w służbach wywiadowczych;
- 385 innych etatów w pionie prewencji;
- 407 etatów w służbach dochodzeniowych i kryminalnych;
- 20 etatów w służbach wspomagających.
 
Na koniec grudnia 2008r. w KMP Szczecin posiadała 118 wakatów.
 
Zagrożenie przestępczością.
 
Rok 2008 charakteryzował się:
 
·               spadkiem liczby wszczętych postępowań przygotowawczych,
·               spadkiem przestępstw stwierdzonych,
·               nieznacznym spadkiem wykrywalności sprawców przestępstw,
 
Tabela 1. Liczba przestępstw stwierdzonych w wybranych kategoriach w 2005r. na terenie KMP Szczecin w porównaniu z rokiem 2007
 
kategoria przestępstwa
liczba
przestępstw
Zmiana
ilościowa
Zmiana
%
2007r
2008r
Przestępstwa kryminalne
OGÓŁEM
12941
11751
-1190
-9,2%
w tym zabójstwo
18
14
-4
-22,2%
w tym zgwałcenie
16
20
+4
+25,0%
w tym kradzież cudzej rzeczy
(bez samochodu)
3990
3782
-208
-5,2%
w tym kradzież samochodu
442
279
-163
-36,9%
krótkotrwały zabór pojazdu
166
131
-35
-21,1%
w tym kradzież z włamaniem
3650
3118
-532
-14,6%
w tym rozbój           i kradzieże rozbójnicze
Ogólnie
394
466
+72
+18,3%
z bronią
30
23
-7
-23,3%
w tym bójki i pobicia
166
127
-39
-23,5%
w tym uszkodzenie rzeczy
914
914
0
_
Przestępstwa gospodarcze
1295
1340
+45
+3,5%
RAZEM
16336
14892
-1444
-8,8%
 
 
 
 
 
 
W 2008r. stwierdzono ogółem 14892 przestępstwa, tj. o 1444 mniej niż w roku 2007, w tym:
 
- o charakterze kryminalnym stwierdzono 11751 przestępstw, tj. mniej            o 1190 - dynamika 90,8;
 
- o charakterze gospodarczym stwierdzono 1340 przestępstwa, tj. o 45 więcej  -dynamika 103,5;
 
Liczba przestępstw stwierdzonych o charakterze kryminalnym
w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
 
1.       Zabójstwo – stwierdzono 14 przestępstw, tj. o 4 mniej niż w 2007 roku – dynamika 77,8;
 
2.       Zgwałcenia, czyny lubieżne – stwierdzono 20 przestępstw, tj. o 4 więcejniż w roku ubiegłym – dynamika 125,0;
 
3.       Kradzież cudzej rzeczy – stwierdzono 3782 przestępstwa, tj. o 208 mniej - dynamika 94,8,
 
a.             w tym kradzież kieszonkowa – stwierdzono 5 przestępstw, tj. o 11 mniej od liczby z poprzedniego roku - dynamika 31,25;
b.            w tym kradzież samochodu – stwierdzono 279 przestępstw, tj. o 163 mniej - dynamika 63,1;
 
4.       Kradzież z włamaniem – stwierdzono 3118 przestępstw, tj. o 532 mniejniż w 2007r. - dynamika 85,4,
 
5.       Rozbój i wymuszenia rozbójnicze – stwierdzono 466 przestępstw,                   tj. o 72 więcej niż w roku poprzednim - dynamika 118,3;
 
a.        w tym rozbój przy użyciu broni palnej – stwierdzono 23 przestępstwa        tj. mniej o 7 - dynamika 76,7;
 
 
 
 
 
 
 
W pozostałych kategoriach liczba przestępstw stwierdzonych przedstawia się następująco:
 
1.       Uszczerbek na zdrowiu – stwierdzono 172 przestępstwa, tj. o 56 mniej niż w 2007 roku - dynamika 75,4;
 
2.       Udział w bójce, pobiciu – stwierdzono 127 przestępstw, tj. o 39 przestępstw mniej - dynamika 76,5;
 
3.       Uszkodzenie rzeczy – stwierdzono 914 przestępstw, na tym samym poziomie - dynamika 100,0;
 
4.       Krótkotrwały zabór pojazdu – stwierdzono 131 przestępstw,                 tj. o35 mniej - dynamika 78,9;
 
5.       Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu – stwierdzono 397 przestępstw, tj. o 28 mniej niż w 2007r. - dynamika 73,4;
 
6.       Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – stwierdzono 753 przestępstwa, tj. o 202 mniej niż w 2007r. - dynamika 78,8;
 
7.       Oszustwo (o charakterze kryminalnym) – stwierdzono 282 przestępstwa, tj. o 89 mniej niż w roku ubiegłym - dynamika 76,0;
 
8.       Fałszerstwo (o charakterze kryminalnym) – stwierdzono 636 przestępstw, tj. o 60 przestępstw więcej niż w roku poprzednim - dynamika 110,4;
 
9.       Korupcja – 208 przestępstw stwierdzonych, tj. o 43 więcej niż                w 2007r.- dynamika 126,1;
 
10. Przestępstwa w ruchu drogowym – stwierdzono 1300 przestępstw, tj. o 220 mniej niż w 2007r. - dynamika 85,5;
 
a.        art. 178a § 1,2 (nietrzeźwy kierowca) – stwierdzono 1077 przestępstw,
 tj. mniej o 194 – dynamika 84,8;.
 
 
 
 
 
Tabela nr 2. Liczba przestępstw stwierdzonych z podziałem na poszczególne Komisariaty 
 
Komisariaty
2007
2008
Ocena
%
KP Śródmieście
4663
4176
-487
-10,5%
KP Niebuszewo
3741
3530
-211
-5,6%
KP Pogodno
2988
2535
-453
-15,2%
KP nad Odrą
2109
1819
-290
-13,7%
KP Dąbie
2835
2832
-3
-0,1%
 
Ściganiem karnym objęto 5633 osoby, w tym 635 nieletnich sprawców czynów karalnych.  W analogicznym okresie roku 2007 liczby te wynosiły odpowiednio 6328 (odnotowano spadek o 11,0%) i 747 (odnotowano spadek o 15,0%).
 
Tabela nr 3. Liczba osób podejrzanych objętych ściganiem karnym z podziałem na poszczególne Komisariaty
 
Komisariaty
2007
2008
Ocena
%
KP Śródmieście
1885
1602
-283
-15,0%
KP Niebuszewo
1447
1300
-147
-10,1%
KP Pogodno
1076
917
-159
-14,8%
KP nad Odrą
784
735
-49
-6,25%
KP Dąbie
1136
1109
-27
-2,4%
 
 
Wykrywalność
 
W 2008r. policjanci KMP w Szczecinie wykryli 7652 z 14892 stwierdzonych przestępstw, co w porównaniu do 2007 roku (8527) stanowi spadek o 10,2 %. Wykrywalność przestępstw spadła z 51,3%
w roku 2007 do 50,6% w roku 2008.
 
Tabela nr 4. Wskaźnik wykrywalności w poszczególnych Komisariatach 
 
Komisariaty
2007
2008
Ocena
% wykrycia w 2007
% wykrycia w 2008
KP Śródmieście
2147
1844
-303
45,8%
43,9%
KP Niebuszewo
1840
1759
-81
48,5%
48,6%
KP Pogodno
1611
1352
-259
53,2%
52,3%
KP nad Odrą
1393
1229
-164
64,7%
65,9%
KP Dąbie
1536
1468
-68
52,2%
51,3%
 
W 2008r. w poszczególnych kategoriach przestępstw wykrywalność kształtowała się na następującym poziomie:
 
1.       Zabójstwo – wykryto 14 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 100,0% - wzrost o 5,6% względem roku 2007;
 
2.       Zgwałcenia, czyny lubieżne – wykryto 13 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 65,0% - wzrost o 27,5%,
 
3.       Kradzież cudzej rzeczy – wykryto 910 przestępstw – wskaźnik wykrywalność na poziomie 23,6% - wzrost o 3,5%;
 
- w tym kradzież samochodu – wykryto 36 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 12,9% - spadek o 1,3%;
 
4.       Kradzież z włamaniem – wykryto 815 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 25,1% - spadek o 2,7%;
 
5.       Rozboje i wymuszenia rozbójnicze – wykryto 212 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 45,1% - wzrost o 0,4%;
a.        rozbój z użyciem broni – wykryto 9 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 39,1% - spadek o 10,9%;
 
Inne kategorie przestępstw:
 
1.       Uszczerbek na zdrowiu – wykryto 136 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 79,1% - wzrost o 2,8%;
 
2.       Udział w bójce lub pobiciu – wykryto 83 przestępstwa – wskaźnik wykrywalności na poziomie 65,4% - spadek o 5,7%;
 
3.       Uszkodzenie mienia – wykryto 221 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 24,2% - spadek o 0,4%;
 
4.       Krótkotrwały zabór pojazdu – wykryto 38 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 27,1% - wzrost o 10,7%;
 
5.       Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu – wykryto 396 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 99,7% - spadek o 0,1%;
 
6.       Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - wykryto 702 przestępstwa – wskaźnik wykrywalności na poziomie 93,2% - wzrost o 0,3%;
 
7.       Oszustwo (o charakterze kryminalnym) – wykryto 103 przestępstwa – wskaźnik wykrywalności na poziomie 36,1% - spadek o 11,7%;
 
8.       Fałszerstwo (o charakterze kryminalnym) – wykryto 285 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 44,0% - spadek o 4,1%;
 
9.       Korupcja – wykryto 199 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 95,7% - wzrost o 1,2%;
 
10. Przestępstwa drogowe – wykryto 1278 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 98,3% - wzrost o 0,1%;
 
a.        art. 178a § 1,2 (nietrzeźwy kierowca) - wykryto 1076 przestępstw – wskaźnik wykrywalności na poziomie 99,9% - spadek o 0,1%;
 
 
 
 
Przestępczość nieletnich
 
W 2008r. policjanci KMP w Szczecinie ujawnili 635 nieletnich sprawców czynów karalnych. W stosunku do ogólnej liczby osób podejrzanych stanowi to 11,2% sprawców przestępstw. Porównując tą liczbę z analogicznym okresem roku ubiegłego (747) stwierdzono spadek liczby ujawnionych nieletnich sprawców czynów karalnych
o 15,0%.
 
Osoby nieletnie popełniły łącznie 1153 czyny zabronione z 14892 przestępstw stwierdzonych, co stanowi 7,7%. Spośród wymienionych czynów nieletni najwięcej dokonali:
 
·               Kradzieży z włamaniami – 301 przestępstw (spadek o 210
w porównaniu z rokiem 2007);
·               Kradzieży cudzej rzeczy – 283 przestępstwa (na tym samym poziomie);
·               Uszkodzeń mienia – 81 przestępstw (wzrost o 21);
·               Rozbojów i wymuszeń rozbójniczych – 82 przestępstwa (wzrost             o 34);
·               Przestępstw narkotykowych – 77 (wzrost o 4);
·               Przestępstw przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu – 55 (wzrost o 35);
·               Uszczerbek na zdrowiu – 47 przestępstw (spadek o 12);
·               Bójka i pobicie – 31 przestępstw (spadek o 20);
 
Ponadto funkcjonariusze KMP Szczecin ujawnili 16 nieletnich pod wpływem narkotyków i 336 pod wpływem alkoholu (wzrost
w stosunku do roku 2008) oraz ujawnili 1758 osób nieletnich zagrożonych demoralizacją.
 
 
Efektywność służby policjantów pionu prewencji KMP
w Szczecinie.
 
a) Ujęcia sprawców przestępstw na gorącym uczynku
 
W omawianym okresie policjanci pionu prewencji KMP
w Szczecinie zatrzymali łącznie 4793 sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu, w tym:
- policjanci ogniw patrolowo-interwencyjnych – 3705 zatrzymanych sprawców;
- dzielnicowi – 633 zatrzymanych sprawców;
- policjanci Sekcji Ruchu Drogowego i inni – 455 zatrzymanych sprawców;
 
W poszczególnych kategoriach statystyki przedstawiają się następująco:
 
·     sprawcy rozbojów i kradzieży rozbójniczych – 172;
·     sprawcy bójek i pobić – 509;
·     sprawcy kradzieży z włamaniem – 190;
·     sprawcy kradzieży mienia (bez samochodu) – 701;
·     sprawcy kradzieży pojazdów – 27;
·     sprawcy uszkodzeń mienia – 554;
·     sprawcy przestępstw określonych w rozdziale 6 Ustawy o narkomanii – 207;
·     sprawcy innych przestępstw (w tym nietrzeźwi kierowcy, sprawcy gróźb karalnych, sprawcy znęcania się nad rodziną itp.) – 2433 osoby;
 
 
b) Ujawnieni Sprawcy wykroczeń
 
 
W 2008r. funkcjonariusze pionu prewencji KMP w Szczecinie ujawnili łącznie 67210 sprawców wykroczeń, w tym:
 
·        sporządzono materiałów celem skierowania wniosku o ukaranie do sądu – 2759;
·        nałożono 36290 mandatów karnych;
·        zastosowano 28161 pouczeń;
 
Tabela nr 5. Liczba ujawnionych sprawców wykroczeń w poszczególnych kategoriach w latach 2007
i 2008; 
KMP SZCZECIN
2007
2008
Ocena procentowa
Sprawcy wykroczeń
Zakłócenie spokoju, porządku publicznego           art. 51KW
wniosek o ukaranie
646
414
-35,9%
Mk
5588
3466
-38,0%
pouczenie
3197
5067
58,5%
Nieostrożność ze zwierzęciem
art. 77KW
wniosek o ukaranie
49
62
26,5%
Mk
362
235
-35,1%
pouczenie
413
602
45,8%
Kradzież mienia
art. 119KW
wniosek o ukaranie
266
205
-22,9%
Mk
2343
2161
-7,8%
pouczenie
74
208
181,1%
Niszczenie lub uszkodzenie rzeczy                                       art. 124KW
wniosek o ukaranie
82
73
-11,0%
Mk
57
32
-43,9%
pouczenie
12
13
8,3%
Nieobyczajny wybryk                           art. 140KW
wniosek o ukaranie
126
83
-34,1%
Mk
1295
756
-41,6%
pouczenie
814
1479
81,7%
Używanie nieprzyzwoitych słów i napisów                       art. 141KW
wniosek o ukaranie
204
104
-49,0%
Mk
3936
1844
-53,2%
pouczenie
987
1324
34,1%
Utrudnianie z korzystania        z urządzeń                                art. 143KW
wniosek o ukaranie
16
9
-43,8%
Mk
591
265
-55,2%
pouczenie
376
529
40,7%
Zaśmiecanie miejsc publicznych                               art. 145KW
wniosek o ukaranie
66
29
-56,1%
Mk
2968
1535
-48,3%
pouczenie
1112
1703
53,1%
art. 43 ustawy o wych.
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoh.
wniosek o ukaranie
119
77
-35,3%
Mk
6392
3578
-44,0%
pouczenie
3509
5606
59,8%
Inne wykroczenia
wniosek o ukaranie
2117
1703
-19,6%
Mk
29368
22418
-23,7%
pouczenie
15229
11630
-23,6%
Razem KMP
wniosek o ukaranie
3691
2759
-25,3%
Mk
52900
36290
-31,4%
pouczenie
25723
28161
9,5%

 

c) Zatrzymania osób poszukiwanych
 
W 2008r. policjanci pionu prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Szczecinie zatrzymali łącznie 2302 osoby poszukiwane, w tym:
 
- na podstawie listów gończych i nakazów osadzenia – 1108 osób;
- z innych powodów procesowych – 22 osoby;
- na podstawie wezwania o ustalenie miejsca pobytu – 756 osób;
- nieletnich uciekinierów – 374 osoby;
- z innych powodów operacyjnych – 42 osoby.
 
Tabela nr 6. Liczba zatrzymanych osób poszukiwanych w poszczególnych kategoriach w latach 2007
i 2008; 
Kategorie zadań
2007
2008
OCENA
ilościowa
procentowa
Zatrzymanych osób poszukiwanych
na podstawie listów gończych
1239
1108
-131
-10,6%
z innych powodów procesowych
67
22
-45
-67,2%
wezwanie o ust. miejsca pobytu
1078
756
-322
-29,9%
osoby nieletnie lub małoletnie
658
374
-284
-43,2%
z innych powodów operacyjnych
48
42
-6
-12,5%
Ogółem
3090
2302
-788
-25,5%
 
 
d) Interwencje
 
         W 2008r. na terenie Szczecina policjanci przeprowadzili 103959 interwencji, w tym:
 
- 63678 interwencji w miejscach publicznych;
- 16303 w mieszkaniach;
- 23978 w innych miejscach.
 

 

Działalność profilaktyczno - prewencyjna
 
a) Bezpieczeństwo w szkole
 
W Szczecinie jest ok. 150 szkół, do których uczęszcza blisko 42 tyś. uczniów. Środowiska szkolne zagrożone są określonymi zjawiskami
i przestępstwami. Należą do nich w największym stopniu bójki i pobicia, rozboje oraz przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Coraz częściej pojawiają się także czyny dokonane z wykorzystaniem Internetu.
Z prowadzonych analiz wynika, że duża część czynów została dokonana z uwagi na niski poziom świadomości o odpowiedzialności.
W obszarze tym pojawia się wiele nowych problemów. Dotyczą one głównie wieku uczniów, którzy naruszają regulaminy szkolne oraz inne normy obowiązujące w rejonach szkół. Dużym utrudnieniem w poprawie bezpieczeństwa w szkole jest słaby kontakt szkoły z rodzicami, którzy przenoszą odpowiedzialność i obowiązek wychowywania na szkołę, nie biorąc udziału w jej życiu. 
         Działania poprawiające bezpieczeństwo w szkole oparte były na analizie stanu bezpieczeństwa i danych statystycznych przesyłanych z jednostek podległych KMP w Szczecinie. Wynika z nich, że w 2008 roku 635 (spadek z 703 w roku 2007) nieletnich popełniło 1153 ( w roku 2007 – 1383) czyny karalne.
Bezpieczeństwo w szkole to jednak nie tylko czyny karalne czy demoralizacja, to także bezpieczeństwo uczniów podczas spędzania czasu wolnego organizowanego przez szkołę lub podobne placówki. 
Komenda Miejska Policji w Szczecinie w zakresie bezpieczeństwa
z szkołach utrzymywała stałą współpracę ze Strażą Miejską , która polegała na:
 
·     organizowaniu wspólnych patroli ze Strażnikami Szkolnymi na terenie
i w okolicy placówek oświatowych,
·     prowadzeniu wspólnie pogadanek dla uczniów, rodziców i grona pedagogicznego,
·     stałej wymianie informacji uzyskanych podczas wykonywania czynności służbowych,
·     organizowanie cyklicznych działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie i zwalczanie przestępczości     i demoralizacji wśród nieletnich,
·     organizowanie wspólnych spotkań mających na celu wypracowanie jednolitych algorytmów postępowania z nieletnimi   i usprawnienie pracy w tym zakresie.
 
         Policjanci Sekcji Prewencji KMP, specjaliści ds. nieletnich
w komisariatach oraz dzielnicowi systematycznie przeprowadzali spotkania z uczniami, na których promowali bezpieczne zachowania. Komenda Miejska Policji w Szczecinie przeprowadziła m.in. akcję „Wędrówka Odblaskowych misiów” w klasach I-III i w przedszkolach oraz pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizowano krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży, stosowaniu procedur szkolnych. Prowadzono zajęcia zawarte w programie „Gryfuś” skierowanego do uczniów klas I a promującego bezpieczne zachowania dzieci w domu, szkole i na podwórku. Także spotkania z dziećmi w ramach programu „ Alfred Radzi” skierowanego do uczniów klas I-III - promocja programu w Polsce, wykorzystanie materiałów poglądowych, filmów z udziałem Alfreda, treści dotyczą bezpieczeństwa dziecka.
Łącznie przeprowadzono 818 spotkań z uczniami, 103 z rodzicami i 816 z gronem pedagogicznym.
Głównym przedsięwzięciami SP KMP w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży były:
- organizacja i prowadzenie drugiej edycji konkursu „Nieletni paragraf” – konkursu na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich w II klasach gimnazjum,
- przyznawanie certyfikatu „Odpowiedzialna Szkoła”;
- organizacja „ Drużyny Niebieskiego Mikołaja”,
- wspólnie z Agendą Alfred Radzi i Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan pomoc dzieciom najbardziej potrzebującym
- prowadzenie prelekcji na temat szkodliwości używania środków odurzających i alkoholu,
- realizacja programu profilaktycznego „ Ciesz się słońcem” – dot. profilaktyka antynarkotykowa;
- realizacja założeń programu „ Trzeźwa młodość” – dot. eliminowania sprzedaży alkoholu,
- wdrożenie nowego programu profilaktycznego „Cyberdżungla”.
 
         Prowadzone działania spowodowały spadek ilości czynów karalnych z 1446 w 2007 r, na 1153 w roku 2008. nieletni stanowili 11.2 % ogółu sprawców, a czyny 7,7 % ogólnie stwierdzonych przestępstw. W 2007 roku nieletni stanowili 11,78 % ogółu sprawców, a ich czyny 8,8 % wszystkich przestępstw. Tak więc zauważalny jest spadek ilości czynów popełnionych przez nieletnich
 
b) przemoc w rodzinie
 
Rodzajów przemocy w rodzinie jest wiele, można ją dzielić na sposoby stosowania, ale także na relację między sprawcą i ofiarą. Przemoc w rodzinie to nie tylko efekt działania rodziców wobec dzieci, ale także dzieci wobec siebie nawzajem, czy wobec rodziców.
Zapobieganie przemocy w rodzinie wymaga działań wielotorowych prowadzonych przez koalicje podmiotów zajmujących się ta problematyką takich jak Policja, opieka społeczna itd. By skutecznie przeciwdziałać przemocy należy znać jej uwarunkowania, a więc przeprowadzić wnikliwa diagnozę środowiska rodzinnego. Często dzielnicowi prowadzący teczki „Przemoc Domowa” nie mają do tego wystarczającego przygotowania. Zatem w celu rzetelnej realizacji tego założenia przystępują oni do zespołów zrzeszających przedstawicieli wielu instytucji.
Zauważyć należy, iż dzielnicowi również prowadzą działania profilaktyczne związane z przemocą w rodzinie. W ramach realizacji postanowień Zarządzenia Nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie prowadzą tzw. NIEBIESKIE KARTY. Rodziny zagrożone zjawiskiem patologicznym przemocy
w rodzinie w momencie interwencji objęte zostają opieką i stałym nadzorem przez dzielnicowych. W ramach procedury dzielnicowi wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które
w zakresie swojego działania mają pomoc rodzinie, realizują pierwsze wizyty diagnostyczne w rodzinach, gdzie stwierdzono przemoc lub zagrożonych przemocą. Następnie w systemie miesięcznym oceniają sytuację w rodzinie. Ocena realizacji zadań w tym zakresie odbywa się przez przełożonych dzielnicowych w postaci kontroli dokumentacji
i wpisów w kartę nadzoru oraz przez specjalistę ds. nieletnich Sekcji Prewencji KMP
W 2008 r. wszyscy funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji
w Szczecinie przeprowadzili 7768 interwencji domowych zakończonych założeniem 428 „Niebieskich Kart”. W wyniku przemocy domowej pokrzywdzonych było 596 osób, w tym 402 kobiety, 24 mężczyzn, 118 małoletnich do ukończenia 13 roku życia oraz 52 małoletnich w wieku od 13 do 18 lat. Sprawców przemocy domowej odnotowano 426,
z których dominowali mężczyźni (404 osoby). W 234 przypadkach znajdowali się oni pod wpływem alkoholu i w 136 przypadkach konieczne było doprowadzenie ich do Miejskiej Izby Wytrzeźwień
w Szczecinie.
     W związku ze zjawiskiem przemocy w rodzinie skierowano 1173 wnioski
i informacji do następujących instytucji:
§        Ośrodków Pomocy Społecznej – 579,
§        Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 328 ,
§        Placówek szkolno-wychowawczych – 0 ,
§        Organizacji pozarządowych – 10,
§        Innych – 256.
     Łącznie wszczęto 74 postępowania przygotowawcze dotyczących znęcania się psychicznego i fizycznego nad rodziną, w których prowadzona była procedura „Niebieska Karta”.
     Założeniem procedury „Niebieska Karta” jest podniesienie skuteczności oraz zaangażowanie podmiotów pozapolicyjnych do realizacji zadań na rzecz przemocy w rodzinie. Przemoc domowa to problem często ukryty. Nie zależy od statusu społecznego, ani od wykształcenia czy też sytuacji materialnej rodziny. Obserwuje się jednak, iż w środowiskach o niższym statusie społecznym częściej mamy do czynienia z przemocą połączoną z agresją.
     Zlikwidowanie przemocy w rodzinie jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzielenia pomocy ofiarom przemocy. W tym celu niezbędna jest permanentna współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi. Utrzymywana jest stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, w tym głównie Działem Interwencji Kryzysowej, który udziela porad prawnych i socjalnych ofiarom przemocy, pomocy psychologa, zapewnia czasowe schronienie. Ofiary przemocy mogą skorzystać także z krótkoterminowej psychoterapii w kryzysie, konsultacji partnerskiej, małżeńskiej, rodzinnej lub wziąć udział w spotkaniach grup wsparcia, grupy socjoterapeutycznej (dla młodzieży, grupy psychoedukacyjnej).
     W ramach minimalizacji skutków przemocy policjanci w każdym ujawnionym przypadku przekazują szczegółowe informacje ofiarom przemocy o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy. W sytuacji kiedy świadkiem lub ofiarą jest dziecko Policjanci przekazuję rekomendowane przez psychologów pluszowe maskotki, których zadaniem jest rozładowanie napięcia związanego z sytuacją poprzedzającą interwencję policji, jak i sama interwencję. Ponadto informowany jest Sąd Rodzinny i Nieletnich.
Z uwagi na dużą rotację funkcjonariuszy istnieje nadal nieustanna konieczność ich szkolenia z zakresu tematyki przemocy w rodzinie
i procedury Niebieskiej Karty, dlatego też prowadzono szkolenia
z dzielnicowymi, policjantami Referatów Patrolowo – Interwencyjnych.
Dzielnicowi uczestniczyli ponadto w szkoleniu realizowanym przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Kampanii Społecznej 2008 na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, które odbyło się w Hotelu „Neptun”.
         W 2008r. asystenci Sekcji Prewencji KMP Szczecin brali udział
w spotkaniach zorganizowanych przez rożne podmioty, które miały na celu wypracowanie wspólnych procedur postępowania i zasady współpracy wszystkich instytucji w przypadku ujawnienia przemocy
w rodzinie. Policjanci uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków pomocy społecznej, Stacji Pogotowia Ratunkowego i innych instytucji. Spotkanie miało na celu poprawę współpracy i wypracowania jednolitego algorytmu postępowania w przypadku pomocy osobom ze schorzeniami psychicznymi.
W Szpitalu Dziecięcym w Szczecinie przy ul. Wojciecha odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: sędzia Sądu Okręgowego, Z-ca Okręgowego Kuratora dla nieletnich, koordynator Stacji Pogotowia Ratunkowego, przedstawiciele MOPR-u, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, asystenci Sekcji Prewencji KMP Szczecin. W trakcie spotkania omawiano zasady postępowania i zadania poszczególnych instytucji wynikających z przepisów prawnych
w przypadkach konieczności zapewnienia dziecku opieki.
Funkcjonariusze Sekcji Prewencji uczestniczyli także w cyklu spotkań
w Urzędzie Miasta, których celem było wypracowanie strategii miasta
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W Rektoracie PAM odbyła się konferencja szkoleniowa „Pomoc dzieciom krzywdzonym-nowe wyzwanie” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia „SOS dla rodziny”, Fundacji „Dzieci Niczyje”, poświęcona problematyce krzywdzenia dzieci i udzielenia im interdyscyplinarnej pomocy. W konferencji uczestniczyli policjanci koordynujący zagadnienie przemocy domowej w KMP oraz w poszczególnych Komisariatach.
 
 
 
 
 
c) inne patologiczne i aspołeczne zachowania;
 
Alkoholizm
 
W 2008r. ujawniono 336 przypadków, gdy małoletni znajdowali się pod wpływem alkoholu.
Przyczynami spożywania przez nieletnich alkoholu są przede wszystkim;
·        problemy w szkole oraz w domu rodzinnym,
·        brak akceptacji wśród rówieśników,
·        wpływ środowiska zewnętrznego,
·        ciekawość,
·        chęć zainponowania innym,
·        alkoholizm rodziców, z czym wiąże się brak właściwej opieki,
·        brak odpowiednich wzorców.
 
         Młodzież najczęściej odzwierciedla zachowania dorosłych. Od wczesnych lat dzieci uczą się patrząc na nich, że wspólna konsumpcja napojów alkoholowych jest czymś atrakcyjnym. Młodzi ludzie w piciu upatrują sposób na lepszą zabawę, poprawę samopoczucia, dodania sobie odwagi. Szczególnie niepokojące jest to, że obniża się wiek inicjacji alkoholowej. Po tego typu napoje sięgają już uczniowie szkół podstawowych w wieku 11-12 lat. Niejednokrotnie wpływa na to zachowanie rodziców, którzy w pogoni za pieniądzem nie są w stanie zaspokoić potrzeb swoich dzieci, głównie w sferze emocjonalnej.
Do tego dochodzi element akceptacji społecznej na spożywanie alkoholu przez młodzież, a także udział w zakupie alkoholu dla małoletnich. Dokonują tego osoby dorosłe, często z kręgów przestępczych oraz nieświadomi odpowiedzialności sprzedawcy. W celu [przeciwdziałania temu zjawisku prowadzona jest akcja „Trzeźwa Młodość”, jej założeniem jest umieszczenie plakatu przypominającego o odpowiedzialności za sprzedaż alkoholu małoletnim w punktach sprzedaży.         
                 

 

Narkomania
 
W roku 2008 policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie ujawnili 16 nieletnich pod wpływem narkotyków. Podana liczba nie odzwierciedla jednak skali zjawiska, gdyż pewna część przypadków zażywania narkotyków nie zostaje ujawniona np. na imprezach masowych, prywatkach oraz dyskotekach.
Do głównych powodów zażywania narkotyków przez nieletnich należy zaliczyć:
- wpływ środowiska zewnętrznego
- ciekowość
- dążenie do akceptacji rówieśników
- problemy w szkole i domu rodzinnym.
Osoby nieletnie, zażywające narkotyki to głównie chłopcy
w wieku od 13 do 17 lat, pochodzący z tzw. „dobrych domów”, gdzie wychowanie oparte jest na „kulcie pieniądza”, efektem czego jest niewydolność wychowawcza rodziców. Najczęściej młodzież sięga po pochodne marihuany oraz amfetaminy. Niejednokrotnie zażywaniu narkotyków towarzyszy eksperymentowanie, tzn. łączenie narkotyków z innymi substancjami,  tj. alkoholem i lekami, w celu osiągnięcia wzmożonego efektu.
 Na wysoki poziom zjawiska narkomanii wśród młodzieży pośrednio wpływa też łatwość dostępu do środków odurzających, które często wykonywane są z substytutów chemicznych dostępnych na rynku.
W roku 2008 kontynuowano akcję profilaktyczną pn. „Ciesz się słońcem”, która miała na celu przeciwdziałanie narkomanii wśród młodzieży poprzez podniesienie świadomości młodzieży oraz rodziców w zakresie szkodliwości zażywania środków odurzających. W ramach akcji prowadzone były zajęcia w szkołach gimnazjalnych, w trakcie których z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego omawiane były z dziećmi skutki biologiczne, moralne i etyczne zażywania narkotyków oraz wskazywane możliwości uniknięcia z nimi kontaktu. Podczas spotkań z młodzieżą narkomania omawiana była także w aspekcie odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle Ustawy o „przeciwdziałaniu narkomani” i Ustawy o „postępowaniu w sprawach nieletnich”. Na spotkaniach z rodzicami i gronem pedagogicznym wskazywane były główne przyczyny sięgania po narkotyki przez dzieci, orientacyjna skala zjawiska na terenie Szczecina, poszczególne grupy narkotyków, ich wygląd, działanie, skutki zażycia, na jakie rzeczy w zachowaniu i przedmiotach dziecka należy zwrócić uwagę, jakie są możliwości działania w przypadku stwierdzenia, iż dziecko zażywa narkotyki, jakie instytucje i stowarzyszenia mogą być sojusznikami dla rodziców dziecka uzależnionego.
W 2008 roku przeprowadzono 205 spotkań z uczniami, w tym 62 szkół podstawowych, 96 szkół gimnazjalnych, 47 szkół średnich, 58
z gronem pedagogicznym oraz 11 z rodzicami.  
Zadania te były realizowane także w ramach kampanii „Pilnuj drinka” która wskazuje problem stosowania bezwonnych
i bezbarwnych środków odurzających.
Na terenie KMP w Szczecinie przeprowadzono łącznie
77 postępowań przygotowawczych z Ustawy o „przeciwdziałaniu
i zapobieganiu narkomanii”, gdzie sprawcami było 43 nieletnich, tj.
o 4 postępowania więcej niż w roku 2007. Wszystkie postępowania przekazano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
Współpraca z instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień polegała przede wszystkim na utrzymywaniu kontaktów
z Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Monarem, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, Stowarzyszeniem Powrót z „U”, kuratorami sądowymi oraz pedagogami szkolnymi.
 
 
Prostytucja i wykorzystywanie seksualne małoletnich
 
W 2008r. szczecińska Policja nie odnotowała przypadków prostytucji nieletnich.
         W Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie prowadzono 38 postępowań przygotowawczych z art. 200 kk dotyczących doprowadzania małoletnich poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności.
         W Komisariacie Policji Szczecin Pogodno odnotowano dwa przypadki molestowania seksualnego, w których sprawcami byli nieletni. Oba dochodzenia zostały przekazane do Sądu Rejonowego w Szczecinie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich celem dalszego prowadzenia.
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezrobocie, bezdomność, żebractwo
 
Komisariaty Policji prowadzą teczki zagadnieniowe, które zawierają wykaz osób bezdomnych oraz instytucji udzielających pomocy, a także algorytmy jak postępować w przypadku osób bezdomnych. Teczki znajdują się w dyspozycji dyżurnego jednostki. 
         W okresie zimowym prowadzone były działania zorganizowane m. in. wspólnie z Pogotowiem Zimowym - Stowarzyszeniem „Feniks” ukierunkowane na kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych. Ich głównym celem było zachęcanie osób bezdomnych do korzystania
z pomocy instytucji do tego powołanych. Akcja była skuteczna o czym świadczy fakt, iż kilka osób zdecydowało się na pobyt w schronisku Pogotowia Zimowego. Na bieżąco do wszelkich działań włączane były także inne służby takie jak Straż Miejska, MOPR. Dzielnicowi mający
w swoich rejonach ogrody działkowe zobowiązani byli do ich kontrolowania celem ujawniania tego typu osób i informowania ich
o konieczności zachowania środków ostrożności oraz o działających placówkach niosących pomoc. Zadaniowani w tym zakresie byli także policjanci ogniw patrolowo-interwencyjnych w codziennej służbie patrolowej. Radom Osiedla przekazywane były odpowiednie informatory z adresami instytucji świadczących pomoc osobom bezdomnym. Czynności policjantów opierały się na „Procedurach postępowania wobec osób bezdomnych”.
Zjawiska bezdomności i bezrobocia wśród nieletnich nie odnotowano. Stwierdzono natomiast zjawisko żebractwa dokonywanego przez nieletnich. Byli to w większości uciekinierzy
z placówek opiekuńczo wychowawczych w wieku 13 – 15 lat, którzy pochodzą z rodzin patologicznych i rozbitych, dotkniętych bezrobociem. W celu udzielenia pomocy takim nieletnim podejmowano interwencje
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, kierowano także nieletnich pozbawionych opieki do Pogotowia Opiekuńczego w Szczecinie. Innym problemem było żebranie przez cudzoziemców, głównie obywateli Rumunii, którzy wraz z małymi dziećmi w centrum miasta prosili przechodniów o pieniądze.
 

 

Alkoholizm rodziców
 
          Nadal istotnym zagrożeniem dla najmłodszych dzieci jest alkoholizm ich rodziców. W opisywanym okresie statystycznym ujawniono 59 przypadków dzieci będących pod opieką nietrzeźwych rodziców. W większości przypadków dzieci umieszczane były
w placówkach interwencyjnych, rodzice natomiast zatrzymani do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. W sprawie małoletnich kierowano wnioski w trybie pilnym do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w celu podjęcia decyzji co do ich przyszłości.
 
 
Próby samobójcze nieletnich
 
         W 2008r. w Szczecinie odnotowano dwa przypadki podjęcia próby samobójczej przez nieletnich. W pierwszym z nich uczennica Gimnazjum usiłowała w szkole wyskoczyć z okna. Powodem tego było kłopoty szkolne, w drugim przypadku 14 –letnia uczennica zażyła środki farmakologiczne, by zapobiec rozwodowi rodziców. Była to jej druga próba samobójcza. O zdarzeniach powiadomiono Sąd Rodzinny
i Nieletnich.
 
 
Programy i akcje prewencyjne realizowane przez policjantów KMP
w Szczecinie w 2008r.
 
                    Wakacyjna Karta Bezpieczeństwa – akcja prowadzona na potrzeby minimalizacji zjawiska utonięć dzieci z powodu nienależytej opieki rodzicielskiej. Koszt wydrukowania ulotki ok. 2 tyś. zł. Akcja objęta patronatem Prezydenta Szczecina
 
                    Bezpieczna Przestrzeń – program przewidujący kreowanie przestrzeni w taki sposób, by uniemożliwiać popełnianie przestępstw i wykroczeń – koszt wydrukowania informatora
z założeniami oraz wymaganiami dla podmiotów z obszaru budownictwa – ok. 2,5 tyś. zł.
 
                    Trzeźwa Młodość – akcja polegająca na kolportowaniu plakatów informujących o odpowiedzialności karnej za sprzedaż alkoholu małoletnim, umieszczanych w punktach sprzedaży – koszt plakatu ok. 1,5 tyś. zł.
 
                    Niezbędnik Kierowcy – niezbędnik w formie ulotki, który użytkownicy pojazdów mogli otrzymać od pracownika Strefy Płatnego Parkowania, w Urzędzie Miejskim podczas rejestracji pojazdów, a także na stacjach paliw. Przypominał on o zasadach bezpiecznego przechowywania mienia w samochodzie – koszt wydruku ok. 3 tyś zł.
 
                    Poznaj swojego sąsiada - Poznaj Swojego Dzielnicowego – założeniem akcji było zmniejszenie zjawiska anonimowości
w lokalnych środowiskach, dystansu społecznego oraz poprawienie relacji międzysąsiedzkich oraz kontaktu mieszkańców z policją. Ma to na celu uruchomienie mechanizmu samokontroli i wzajemnego zabezpieczania mienia przed utratą – koszt wydruku materiałów ok. 1, 5 tyś zł.
 
                    Ciesz się słońcem – profilaktyka antynarkotykowa – interaktywne zajęcia w szkołach;
 
                    Cyberdżungla - program profilaktyczny, którego zadaniem jestograniczenie liczby przestępstw dokonanych z wykorzystaniem Internetu, poprzez zmniejszenie podatności młodych użytkowników Internetu na działania oszustów, pedofilii etc. Program zakłada tez poprawę jakość nadzoru rodziców nad dziećmi i wskazania sposobów unikania internetowych zagrożeń. Program został objęty patronatem Prezydenta Szczecina
 
·                    Świadomi i Bezpieczni – program polegający na znakowaniu przedmiotów, rzeczy wartościowych np. rowerów – czynności realizowane przez cały rok., także w miejscu zamieszkania
w przypadku osób niepełnosprawnych lub niedołężnych. Znakowane były m.in. elementy wyposażenia szkół.
 
·                    Noc stop – program zakłada znakowanie samochodów odblaskowymi naklejkami połączone z deklaracją użytkownika, iż nie będzie korzystał z pojazdu w godzinach nocnych, co oznacza że w przypadku ujawnienia takiego pojazdu będącego w ruchu
w godzinach nocnych zostanie on zatrzymany przez Policję do kontroli.

 

 
·                    Nieletni Paragraf – konkurs wiedzy dla uczniów 2 klas gimnazjów, na temat odpowiedzialności po ukończeniu 13 r.ż.
w 2009 r prowadzona będzie 3 edycja. Akcja objęta patronatem Prezydenta Szczecina
 
·                    Alfred radzi – lekcje minimalizująca zachowania aspołeczne
w klasach 1-3 SP.
 
                    Moje Miasto - w ramach działań zmierzających do podnoszenia poziomu poczucia bezpieczeństwa policjanci KMP w Szczecinie informowali mieszkańców o najczęściej popełnianych przestępstwach na ich szkodę poprzez lokalne media. Redagowane są na bieżąco artykuły w gazecie Moje Miasto,
w której stworzona została oddzielna rubryka na potrzeby policji. Znajdują się w niej wskazówki, jak uniknąć sytuacji, w której mieszańcy stać się mogą ofiarami przestępstwa.
 
                    Moje miejsce wśród innych – program, który przewiduje działanie zorganizowanych zespołów zajmujących się określoną problematyką w rejonie danego osiedla;
 
 
·                    Wędrówka Odblaskowych misiów – pogadanki w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
 
·                    W ostatniej dekadzie roku 2008, w pojazdach komunikacji publicznej pojawił się głosowy komunikat o treści „wysiadając, bądź ostrożny na drodze”. W pierwszym kwartale br. pojawi się kolejny informujący o zagrożeniu kradzieżami.
 
 

 

Współpraca w zakresie zapobiegania patologiom i przestępczości
z podmiotami pozapolicyjnymi.
 
            Realizując zadania na rzecz zapobiegania patologiom                            i przestępczości, zwłaszcza wśród nieletnich, Komenda Miejska Policji  w Szczecinie współpracuje z instytucjami, których statutowe zadania związane są z pomocą społeczną, ale także z podmiotami o odmiennym profilu działalności. Są to m.in.:
 
                Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecina;
                Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty;
                ZHP;
                Redakcja miesięcznika „Dialogi”;
                Lokalne media (Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, Moje Miasto, TV7, TVP Szczecin);
                Kuria Metropolitalna w Szczecinie;
                Kościół chrześcijański;
                Kościół Ewangelicznych Chrześcijan;
                Agenda Alfred Radzi;
                Urząd Miejski w Szczecinie – GKRPA, Komisja Bezpieczeństwa
                TPD;
                MOPR;
                Stowarzyszenie Arka Noego;
                Straż Pożarna;
                Żandarmeria;
                SOK;
                Spółdzielnie mieszkaniowe i administratorzy;
                Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 
Dodatkowo prowadzone są wspólne działania z podmiotami poza-policyjnymi, tj.: Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, Żandarmerią Wojskową, WOPR, Strażą Graniczną, Strażą Rybacką, Strażą Leśną, Urzędem Celnym i innymi instytucjami.
Organizowane są patrole mieszane oraz tzw. „patrole obywatelskie”, w których biorą udział przedstawicie rad osiedlowych oraz mieszkańcy.
Dzielnicowi utrzymują stały kontakt z Radami Osiedlowymi, są zobowiązani przynajmniej raz w miesiącu odbyć dyżur w siedzibie swojej Rady. Poza siedzibami Rad Osiedlowych nie ma wyznaczonych dodatkowych punktów przyjęć interesantów. Z dzielnicowymi można kontaktować się osobiście w danym Komisariacie lub w trakcie dyżuru w Radzie Osiedla.
Zdarzenia drogowe
 
W 2008 roku na drogach Szczecina odnotowano łącznie 6389 zdarzeń drogowych, w tym 659 wypadków, w których 28 osób poniosło śmierć, a 762 zostały ranne. Do Policji zgłoszono 5730 kolizji drogowych.
 
         W porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku zanotowano:
 
v    spadek liczby wypadków
o
51,
tj. 7,2 %,
v    wzrost liczby ofiar śmiertelnych
o
8,
tj. 40,0 %
v    spadek liczby rannych
o
42,
tj. 5,2 %,
v    spadek liczby kolizji
o
452,
tj. 7,3 %.
 
Liczbowe porównanie ilości zdarzeń drogowych i ofiar wypadków za lata 2006 - 2008 przedstawia poniższe zestawienie.
 
 
 
WYPADKI
 
KOLIZJE
ZABICI
RANNI
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
532
710
659
6228
6182
5730
36
20
28
598
804
762
 
Ogólna liczba zdarzeń drogowych w Szczecinie wynosząca w 2008 roku 6389 jest niższa od liczby zdarzeń, jaką odnotowano w 2006 i 2007 roku, które wyniosły odpowiednio:
 
-         w 2006 roku 6760 ( spadek o 371, tj. 5,5 % ),
-         w 2007 roku 6892 ( spadek o 503, tj. 7,3 % ).
 
 
 

 

 
Rodzaje wypadków drogowych
 
Najczęstszymi rodzajami wypadków drogowych, jakie wydarzyły się na ulicach Szczecina w 2008 roku były:
 
·        najechanie na pieszego
 
-         305 wypadków, tj. 46,3 % ogółu, 18 osób zabitych, tj. 64,3 % ogółu ofiar śmiertelnych, 308 osób rannych, tj. 40,4 % ogółu,
 
·        zderzenia pojazdów w ruchu
 
-         268 wypadków, tj. 40,7 % ogółu, 5 osób zabitych,tj. 17,9 % ogółu ofiar śmiertelnych, 355 rannych, tj. 46,6 % ogółu,
 
·        najechanie na drzewo, słup, znak
 
-         38 wypadków, tj. 5,7 % ogółu, 4 osoby zabite, tj. 14,3 % ogółu ofiar śmiertelnych, 45 rannych, tj. 5,9 % ogółu,
 
·        wypadek z pasażerem
 
-   21 wypadków, tj. 3,2 % ogółu, 1 osoba zabita, tj. 3,6 % ogółu ofiar
    śmiertelnych, 25 osób rannych, tj. 3,3 % ogółu rannych.
 
Przyczyny wypadków drogowych
 
Najwięcej wypadków drogowych w 2008 roku spowodowali kierujący pojazdami - razem 461, tj. 70,0 % ogółu. W wypadkach tych 10 osób zginęło, a 559 zostało rannych.
 
Głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez kierujących było:
 
Ø     nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych - 154 wypadki, tj. 33,4 % ogółu spowodowanych przez kierujących (2 osoby zabite i 166 rannych),
 
Ø     nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 143 wypadki, tj. 31,0 % ogółu spowodowanych przez kierujących (2 osoby zabite i 184 rannych),
 
Ø     niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 80 wypadków, tj. 17,4 % ogółu spowodowanych przez kierujących (6 osób zabitych i 102 rannych),
 
Ø     niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 35 wypadków, tj. 7,6 % ogółu spowodowanych przez kierujących (41  osób rannych).
 
Piesi uczestnicy ruchu drogowego w 2008 roku spowodowali 93 wypadki co stanowi 14,1 % ogółu, w których 9 osób poniosło śmierć,
a 86 zostało rannych. 
 
         Głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez pieszych było:
 
Ø     nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem - 45 wypadków, tj. 48,4 % ogółu spowodowanych przez pieszych (1 osoba zabita i 44 rannych),
 
Ø     wejście na jezdnię przy czerwonym świetle - 17 wypadków, tj. 18,3 % ogółu spowodowanych przez pieszych (3 osoby zabite i 16 rannych),
 
Ø     przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 17 wypadków, tj. 18,3 % ogółu spowodowanych przez pieszych (2 osoby zabite i 15 rannych).
 
Z innych przyczyn w ciągu dwunastu miesięcy 2008 roku wydarzyło się 91 wypadków drogowych, tj. 13,8 % ogółu wypadków. W zdarzeniach tych 9 osób poniosło śmierć, a 97 zostało rannych. Najczęściej występowały przyczyny inne - nieustalone oraz w dwóch wypadkach zasłabnięcie kierującego, w jednym wypadku nieprawidłowo zabezpieczone roboty drogowe i jeden wypadek z winy pasażera.
 
 
Z powodu współwiny uczestników ruchu w 2008 roku odnotowano 14 wypadków drogowych, tj. 2,1 % ogółu, w których 20 osób zostało rannych, w tym:
 
§          wiele przyczyn - 9 wypadków, tj. 64,3 % ogółu wypadków z powodu współwiny (14 osób rannych),
 
§          z winy kierującego i innych przyczyn - 3 wypadki, tj. 21,4 % ogółu wypadków z powodu współwiny (3 osoby ranne),
 
§          z winy kierującego i pieszego - 2 wypadki, tj. 14,3 % ogółu wypadków z powodu współwiny (3 osoby ranne).
 
 
Sprawcy wypadków drogowych
 
Sprawcy wypadków - kierowcy to w 2008 roku głównie osoby
w kategorii wiekowej od 25 do 39 lat. W omawianym okresie spowodowali ogółem 154 wypadki, co stanowi 33,4 % ogółu wypadków z winy kierujących. W wyniku tych zdarzeń 2 osoby poniosły śmierć,
a 181 zostało rannych.
         Pojazdem kierowcy - sprawcy wypadku jest najczęściej samochód osobowy - 392 wypadki, tj. 85,0 % ogółu tych zdarzeń spowodowanych przez kierujących ( 7 osób zabitych i 469 rannych ).
 
POJAZD SPRAWCY
WYPADKI
ZABICI
RANNI
461
100,0
10
100,0
559
100,0
samochód osobowy
392
85,0
7
70,0
469
83,9
samochód ciężarowy
24
5,2
1
10,0
35
6,3
autobus
14
3,0
0
-
21
3,8
motocykl
12
2,6
0
-
17
3,0
rower i motorower
12
2,6
1
10,0
11
2,0
tramwaj
1
0,2
0
-
1
0,2
inny, nieustalony
6
1,3
1
10,0
5
0,9
 
 
 
Sprawcy wypadków - piesi w 2008 roku to głównie osoby w wieku 60 i więcej lat. Piesi z wymienionej kategorii wiekowych spowodowali 23 wypadki, co stanowi 24,7 % ogółu wypadków z winy pieszych.
W zdarzeniach tych 3 osoby poniosły śmierć, a 20 zostało rannych.
 
GRUPY WIEKU
WYPADKI
ZABICI
RANNI
 
Ogółem
%
Ogółem
%
Ogółem
%
93
100,0
9
100,0
86
100,0
0 - 6 lat
6
6,5
1
11,1
5
5,8
7 - 14 lat
17
18,3
1
11,1
16
18,6
15 - 17 lat
3
3,2
0
-
5
5,8
18 - 24 lat
11
11,8
1
11,1
10
11,6
25 - 39 lat
11
11,8
1
11,1
10
11,6
40 - 59 lat
22
23,7
2
22,2
20
23,3
60 i więcej lat
23
24,7
3
33,3
20
23,3
 
 
Czas powstawania wypadków drogowych
 
Z ogólnej liczby 659 wypadków, jakie wydarzyły się w 2008 roku najwięcej zdarzeń odnotowano w godzinach od 1400 do 1859. W tym czasie zaistniało 247 wypadków drogowych, tj. 37,5 % ogółu, w których 8 osób poniosło śmierć, a 275 zostało rannych. W poszczególnych godzinach najwięcej wypadków było między 1700 a 1759 - łącznie 55 wypadków.
                Najmniejszą liczbę wypadków notuje się w porze nocnej, tj.
w godzinach od 0000 od 0459. W 2008 roku w podanych godzinach zaistniało 20 wypadków, tj. 3,0 % ogółu, w których 2 osoby zginęły, a 25 zostało rannych.

 

 
W poszczególnych dniach tygodnia w 2008 roku odnotowano:
 
 
DNI TYGODNIA
 
WYPADKI
 
ZABICI
RANNI
 
Ogółem
 
%
Ogółem
%
Ogółem
%
659
100,0
28
100,0
762
100,0
Poniedziałek
91
13,8
4
14,3
104
13,6
Wtorek
119
18,1
3
10,7
139
18,2
Środa
103
15,6
3
10,7
116
15,2
Czwartek
110
16,7
6
21,4
132
17,3
Piątek
101
15,3
6
21,4
109
14,3
Sobota
83
12,6
3
10,7
100
13,1
Niedziela 
52
7,9
3
10,7
62
8,1
 
Liczbawypadków według miesięcy w 2008 roku:
 
 
MIESIĄCE
 
WYPADKI
 
ZABICI
RANNI
 
Ogółem
 
%
Ogółem
%
Ogółem
%
659
100,0
28
100,0
762
100,0
Styczeń
70
10,6
4
14,3
78
10,2
Luty
38
5,8
0
-
47
6,2
Marzec
49
7,4
1
3,6
53
7,0
Kwiecień
50
7,6
1
3,6
64
8,4
Maj
64
9,7
6
21,4
74
9,7
Czerwiec
51
7,7
2
7,1
54
7,1
Lipiec
51
7,7
4
14,3
57
7,5
Sierpień
39
5,9
2
7,1
43
5,6
Wrzesień
45
6,8
0
-
60
7,9
Październik
75
11,4
2
7,1
85
11,2
Listopad
75
11,4
3
10,7
85
11,2
Grudzień
52
7,9
3
10,7
62
8,1
 
 
Wypadki drogowe w 2008 roku w rozbiciu na zmiany.
 
 
 
 
ZMIANA I
06.00 - 13.59
 
 
ZMIANA II
14.00 - 21.59
 
 
ZMIANA III
22.00 - 05.59
RAZEM
 
Ogółem
 
%
Ogółem
%
Ogółem
%
Ogółem
%
RAZEM
266
40,4
330
50,1
63
9,5
659
100,0
 
Miejsca zagrożone występowaniem zdarzeń drogowych
 
W 2008 roku w Szczecinie najwięcej zdarzeń drogowych ( przyjęto kryterium: więcej niż 200 zdarzeń ) było między innymi na:
 
·        Al. Wojska Polskiego    - ogółem 279 zdarzeń, w tym:
 16 wypadków, 20 rannych,
 263 kolizje
 
(najwięcej zdarzeń notuje się w rejonie skrzyżowania z Pl. Sprzymierzonych oraz z ul. Zaleskiego, ul. Piotra Skargi,
ul. Traugutta i ul. Unii Lubelskiej)
,
 
·        ul. Struga                         - ogółem 272 zdarzenia, w tym:
 27 wypadków, 3 osoby zabite,
 34 rannych, 245 kolizji
 
(najwięcej zdarzeń notuje się w rejonie skrzyżowania z ul. Łubinową, ul. Pomorską, ul. Jasną i ul. Wiosenną),
 
·        Al. Wyzwolenia              - ogółem 244 zdarzenia, w tym:
 28 wypadków, 1 osoba zabita,
  28 rannych, 216 kolizji
 
(najwięcej zdarzeń notuje się w rejonie skrzyżowania z Rondem Giedroycia, Pl. Witosa, Pl. Rodła oraz Pl. Żołnierza),
 
·        ul. Gdańska                   - ogółem 231 zdarzeń, w tym:
 21 wypadków, 1 zabity,
 24 rannych, 210 kolizji
 
(najwięcej zdarzeń notuje się w rejonie skrzyżowania z ul. Kanał Parnicki, z ul. Merkatora oraz w rejonie Basenu Górniczego),
 
·        Al. Piastów                      - ogółem 227 zdarzeń, w tym:
 24 wypadki, 26 rannych,
 203 kolizje
 
(najwięcej zdarzeń notuje się w rejonie skrzyżowania z Pl. Sprzymierzonych, ul. Ku Słońcu, Pl. Kościuszki oraz z ul. Jagiellońską).
 
 
Fotoradary
 
Aktualnie istniejące (miejsca lokalizacji słupów fotoradaru):
 
1.     Ku Słońcu - Hrubieszowska
2.     Ku Słońcu - Piękna
3.     Gontyny ( przy ul. Emilii Plater )
4.     Chopina ( przy ul. Broniewskiego )
5.     Taczaka ( przy ul. Derdowskiego )
6.     Wojska Polskiego - Spacerowa
7.     Szosa Stargardzka ( przy ul. Przyszłości )
 
Miejsca wskazywane przez KMP w Szczecinie do zamontowania słupów fotoradaru:
 
1.     ul. 26 Kwietnia (za przystankiem komunikacji miejskiej oznaczonej jako ”26 Kwietnia”)
2.     ul. Zegadłowicza przy posesji nr 14
3.     ul. Rymarska przy posesji nr 26
4.     ul. Przyszłości przy posesji nr 61
5.     ul. Przestrzenna (przy przystanku komunikacji miejskiej oznaczonej jako ”Kolonia”)
6.     ul. Bogumińska (przy ogrodach działkowych)
7.     ul. Goleniowska (przy cmentarzu )
8.     ul. Jana z Kolna (na wysokości Teatru Polskieg)
9.     ul. Szosa Polska przy posesji nr 86
10.ul. Mieszka I (za skrzyżowaniem z ul. Białowieską - kierunek do ul. Milczańskiej)
Działania realizowane przez policjantów Sekcji Ruchu Drogowego
w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach.
 
 
1.       nadzór nad miejscami o dużym natężeniu ruchu pieszych
i pojazdów -
realizowane w formie stałych posterunków na skrzyżowaniach i ciągach komunikacyjnych w porze największego natężenia ruchu kołowego i pieszych.
 
2.       kaskadowy pomiar prędkości z wykorzystaniem fotoradaru -
      działania w formie zorganizowanej oraz prowadzone w ramach zadań doraźnych polegające na pomiarze prędkości pojazdów na głównych ciągach komunikacyjnych przy użyciu fotoradaru. Działania te były prowadzone w oparciu o dwa posterunki oddalone od siebie o kilkaset metrów, gdzie na pierwszym posterunku dokonywany jest pomiar prędkości fotoradarem, a na drugim posterunku sprawcy wykroczeń są zatrzymywani i rozliczani.
 
3.       akcja ”Widoczni - Bezpieczni” - akcja profilaktyczno-edukacyjna. mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez propagowanie (w formie spotkań, pogadanek, wyjść w rejon ruchliwych skrzyżowań i omówienie najczęstszych wykroczeń) wśród tej grupy użytkowników dróg bezpiecznych zachowań.
 
4.       akcja ”Po imprezie nie prowadzę” - akcja mająca na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców. Zapoczątkowana w miesiącu maja 2006 roku, zadaniem której jest propagowanie korzystania z taksówek i zrezygnowanie
z prowadzenia pojazdu, w sytuacji, gdy spożywało się alkohol.
 
5.       wykorzystanie kamer będących w dyspozycji Sztabu Policji KMP w Szczecinie zainstalowanych w wybranych punktach miasta do ujawniania wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami - działania polegające na rejestrowaniu kamerą video wykroczeń popełnianych przez pieszych i kierujących w newralgicznych punktach miasta i rozliczanie sprawców tych wykroczeń przez wyznaczone patrole policji.
 
6.       akcja ”Trzeźwy Poranek” - działania prowadzone cyklicznie, ukierunkowane na ujawnianie nietrzeźwych kierowców. Polegają na wzmożonych kontrolach pojazdów, we wczesnych godzinach rannych, w czasie wzmożonego ruchu wjazdowego do Szczecina.
 
7.       przedsięwzięcia w zakresie inżynierii ruchu drogowego - w tym między innymi:
 
v      sporządzanie opinii w zakresie zmian w stałej lub czasowej organizacji ruchu,
v      współpraca z Radami Osiedli
v      współpraca z Dyżurnym Technicznym Miasta w czasie likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa r. d.,
v      uczestnictwo w wizjach lokalnych, organizowanych przez zarządców dróg oraz w odbiorach i przekazaniach robót wykonawczych inwestycji na terenie miasta Szczecina,
v       „wiosenna” i „jesienna” lustracja dróg oraz przegląd zabezpieczeń szkół i placów na czas ferii zimowych, wakacji oraz w związku z początkiem roku szkolnego.
 
8.       inne działania jak np.:
 
- ”Parkowanie” - prowadzone wspólnie ze Strażą Miejską ukierunkowane za zwalczanie zjawiska nieprawidłowego parkowania pojazdów,
-    ”Bezpieczna droga do szkoły” - organizowane w czasie rozpoczęcia
     roku szkolnego, związane z nasilonym ruchem pieszych ( zwłaszcza
     dzieci i młodzieży ) w rejonach szkół,
-    ”Fotelik” związane z obowiązkiem przewożenia dzieci w fotelikach
    ochronnych,
-    wydawanie ulotek o charakterze informacyjnym i profilaktycznym.
 
 
Jednocześnie, biorąc pod uwagę specyfikę służby pionu ruchu drogowego, realizowane były zadania o charakterze profilaktycznym takie jak między innymi:
 
a.            organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w ramach których poruszana była tematyka bezpieczeństwa ruch drogowego oraz inne zagadnienia w zależności od wieku uczestników,
 
b.           uczestnictwo w festynach organizowanych przez Rady Osiedli oraz szkoły podczas których prezentowany był sprzęt policyjny,
 
c.             organizowanie dni otwartych w Komendzie Miejskiej Policji
w Szczecinie dla dzieci i młodzieży,
 
d.           uczestnictwo w spotkaniach z dyrekcją szkół oraz z Radami Rodziców,
 
e.             program ”Zwolnij - szkoła za rogiem” w ramach którego w rejonie szkół wykorzystywany był monitorowy system pomiaru prędkości pojazdów.
 
 
System monitoringu wizyjnego
 
         System monitoringu wizyjnego miasta Szczecina funkcjonuje od 1 marca 2008r. Centrum obsługi systemu znajduje się na terenie Sztabu Policji KMP w Szczecinie przy ul. Piotra i Pawła 4/5 w Szczecinie. Aktualnie na terenie miasta rozlokowanych jest 37 kamer, które obsługiwane są przez czteroosobową obsadę pracowników cywilnych.
Kamery znajdują się w n/w punktach:
PK1 – budynek KWP w Szczecinie ul. Małopolska;
PK2 – Pl. Żołnierza Polskiego;
PK3 – Plac Rodła;
PK4 – Brama Portowa;
PK5 – Most Długi;
PK6 – Pl. Sprzymierzonych;
PK7 – Pl. Kościuszki
PK8 – ul. Emilii Plater / Szczanieckiej
PK9 – Rondo Giedrojcia;
PK10 – Muzeum ul. Wały Chrobrego;
PK11 – Urząd Miasta – Plac Armii Krajowej;
PK12 – Urząd Miasta – Jasne Błonia;
PK13 – Trasa Zamkowa (narożnik budynku KWP przy ul. Piotra
i Pawła 4/5);
PK14 – ul. Grodzka / Staromiejska;
PK15 – Plac Zwycięstwa / Św. Wojciecha;
PK16 - Plac Zwycięstwa / Kopernika / Krzywoustego;
PK17 – ul. Krzywoustego / Bogusława;
PK18 – ul. Kopernika / Narutowicza;
PK19 – ul. Wierzbowa / Lednicka
PK20 – ul. Bohaterów Warszawy / Krzywoustego;
PK21 – ul. Bohaterów Warszawy / Mickiewicza;
PK22 – Al. Wojska Polskiego / Niedziałkowskiego / Mickiewicza;
PK23 – Plac Odrodzenia;
PK24 – Plac Grunwaldzki;
PK25 – ul. Matejki / Malczewskiego;
PK26 – al. Wyzwolenia / Malczewskiego;
PK27 – Al. Wyzwolenia / Lubomirskiego;
PK28 – ul. Mickiewicza / Wernyhory / Żołnierska;
PK29 – ul. Gdańska;
PK30 – Plac Zgody;
PK31 – ul. Eskadrowa / Leszczynowa;
Pk32 – ul. Struga / Gryfińska;
PK33 – ul. Struga / Rydla;
PK34 – ul. Ku Słońcu / Derdowskiego / Europejska;
PK35 – Trasa Zamkowa (Gdańska / Energetyków);
Pk36 – ul. Pomorska / Goleniowska;
PK37 – ul. Ściegiennego / Śmiałego;
 
         W 2009r. planowana jest dalsza rozbudowa systemu monitoringu polegająca głownie na zwiększeniu ilości kamer usytuowanych
w newralgicznych punktach miasta – inwestycja może zostać ograniczona względami finansowymi.
 
 
Kierunki działań oraz przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na rok 2009:
 
1.                 Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw
i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych,
2.                 Rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej, w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym,
3.                 Utrzymanie pozytywnego trendu spadku przestępczości i wzrostu wykrywalności na terenie miast;
4.                 Wzrost skuteczności w rozpoznawaniu i ujawnianiu przestępczości wśród nieletnich;
5.                 Realizacja Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”;
6.                 Utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i poziomu poczucia bezpieczeństwa;
7.                 Rzeczywiste wykorzystanie policjantów służb patrolowych ruchu drogowego w służbie patrolowej,
8.                 Wzrost efektywności służby w zakresie zatrzymań sprawców na gorącym uczynku przestępstwa;
9.                 Ujawnianie sprawców wykroczeń porządkowych;
10.            Ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją;
11.            Zwiększenie aktywności w zakresie odzysku rzeczy utraconych
w wyniku przestępstwa;
12.            Kontynuacja działań w zakresie rozbudowy systemu automatycznego pomiaru prędkości oraz monitoringu wizyjnego;
 
 
 
 
 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 18.08.2009
Data modyfikacji 08.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kowalik
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kowalik Referat Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szynkiewicz
do góry