Przyjęcia do służby w Policji

POLICJA, JAKO OGÓLNOPOLSKI PRACODAWCA, OFERUJE:

 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym 4576,25 netto (powyżej 26-ego roku życia) + dodatek za wysługę lat
 • wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym 4891,25 netto (do 26-ego roku życia) + dodatek za wysługę lat
 • nagrody roczne w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym;
 • nagrody uznaniowe;
 • nagrody jubileuszowe (po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego uposażenia);
 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny;
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego;
 • należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej miejscowości albo oddelegowania go do czasowego pełnienia służby;
 • dofinansowanie do wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny;
 • możliwość nieodpłatnego, systematycznego doskonalenia zawodowego, zdobycia specjalistycznych kwalifikacji, a także wyższego wykształcenia pierwszego lub drugiego stopnia;
 • dla osób z wyższym wykształceniem możliwość uzyskania stopnia oficerskiego;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • prawa emerytalne po 25 latach służby;
 • wyjątkową rolę społeczną - bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY REKRUTACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 • rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2024 r. (zobacz)
 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (praca.policja.pl)
 • w "Informatorze dla kandydatów do służby w Policji" dostępny w każdej jednostce Policji oraz na stronie internetowej (zobacz informator).

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegajacych się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 606).

Metryczka

Data publikacji : 28.01.2013
Data modyfikacji : 12.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Wojciechowski Wydział Administracyjno Gospodarczy
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Wojciechowski
do góry