Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KMP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wydział Skarg i Wniosków

Komenda Miejska Policji w Szczecinie

ul. Kaszubska 35

tel. 91 8213815, fax. 91 8213819

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni id dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji admnistracyjnej.

Metryczka

Data publikacji 22.10.2009
Data modyfikacji 22.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Kowalik
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kowalik Referat Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szynkiewicz
do góry